Usługa Koszt
Konsultacja, porada 50 zł
Diagnoza pedagogiczna 80 – 120 zł
Terapia indywidualna 50 zł / 40 minut (min. 10 spotkań)
Terapia grupowa  40 zł / 45 minut (min. 10 spotkań)
Opinia pedagogiczna 80 – 150 zł
Terapia metodą IAS Johansen:
– diagnoza wstępna
– diagnoza międzyetapowa
250 zł / 60 – 120 minut
150 zł / 40 – 100 minut