mgr Dorota Popielarz

 • Pedagog
 • Surdopedagog
 • Oligofrenopedagog
 • Provider Indywidualnej Stymulacji Słuchu metodą IAS Johansen

Wykształcenie

 • Studia Licencjackie-dzienne – specjalność: pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki specjalnej. Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • Studia Magisterskie uzupełniające – specjalność: pedagogika resocjalizacyjna. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, filia Katowice
 • Studia Podyplomowe-dwuletnie – specjalność: surdopedagogika. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa
 • Kurs kwalifikacyjny – specjalność: oligofrenopedagogika. „Metis”, filia Bytom
 • Szkolenie – Johansen Indywidualna Stymulacja Słuchu: Kurs wprowadzający Johansen IAS. Warszawa
 • Kurs-diagnoza i terapia ręki. Centrum Kształcenia „Dobra Kadra”, Warszawa
 • Kurs dr Thomasa Gordona – Trening Skutecznego Nauczyciela
 • cykl szkoleń dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji. ORE
 • Kurs języka migowego I-go stopnia. Rybnik
 • Kurs doskonalący – Kształcenie i doskonalenie interdyscyplinarnych grup pracujących z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym, demoralizacją i przestępczością ze szczególnym uwzględnieniem interwencji kryzysowej w rodzinie.
 • Szkolenie – „Ogólnorozwojowe zabawy ruchowe w przedszkolu”. „Metis”, Katowice
 • specjalistyczne szkolenie kwalifikacyjne – „Screeningowy Audiometr Tonalny (SAT)”. PPiP, Warszawa
 • Szkolenie – „Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego jedną z przyczyn trudności w uczeniu się”. Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości, Warszawa
 • Szkolenia kwalifikacyjne – „Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci 5-6 letnich”, „Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów 8-letnich”, „Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 10-12 lat”, „Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów gimnazjum”. PPiP, Warszawa.
 • Szkolenie – „Nowoczesne opiniowanie psychologiczno-pedagogiczne. Od wyników badania do wyczerpującego opisu mechanizmów funkcjonowania poznawczego ucznia – gotowość szkolna i trudności w uczeniu się”. PPiP, Warszawa
 • Szkolenie – „Kreatywne rozRuchy – wprowadzenie do metody gimnastyki twórczej Rudolfa Labana”.MNODN, Kraków
 • Szkolenie – „Dyskalkulia-diagnoza i terapia dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki”
 • Szkolenie – „Badania przesiewowe słuchu u dzieci ze szkół podstwowych z terenów wiejskich Polski zachodniej”. Warszawa
 • Szkolenie – „Badania przesiewowe narzadów zmysłów”, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, NZOZ Centrum Słuchu i Mowy Medincus oraz Instytut Narządów Zmysłów. Warszawa
 • Szkolenie – „Stymulacja rozwoju sensorycznego dzieci – czucie i równowaga”
 • Szkolenie – „Profilaktyka problemowa – agresja słowna, wagary – strategie działań”. „Metis”, Katowice
 • Warsztat – „Praca z mandalą – podstawy, interpretacja mandali”
 • Kurs – „Kształcenie i doskonalenie interdyscyplinarnych grup pracujących z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym, demoralizacją i przestępczością ze szczególnym uwzględnieniem interwencji kryzysowej w rodzinie”. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologczno-Pedagogicznej, Warszawa
 • Szkolenie – „Pomoc psychologiczna dla dzieci z rodzin z problemem uzależnienia i przemocy”. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Katowice
 • inne

Aktualna praca zawodowa

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie.
 • Zespół Szkół nr 2 w Pszczynie – Gimnazjum nr 3.
 • SENSUS – Centrum Wspierania Rozwoju w Żorach.