mgr Dorota Popielarz

 • Pedagog
 • Surdopedagog
 • Oligofrenopedagog
 • Provider Indywidualnej Stymulacji Słuchu metodą IAS Johansen
 • Provider Neuroflow – Centralnych zaburzeń Przetwarzania Słuchowego
 • Terapeuta Integracji Międzypółkulowej

Współpraca

Prywatny Gabinet Psychologiczny – mgr Dominika Bąk

 • Psycholog
 • Psychoterapeuta
 • Licencjonowany Socjoterapeuta

Gabinet Terapeutyczny „Dorotka” – dr Aleksandra Miklewska

 • Psycholog
 • Oligofrenopedagog
 • Terapeuta Integracji Międzypółkulowej
 • Terapeuta Integracji Sensomotorycznej

mgr Katarzyna Wolnarek

 • Pedagog
 • Doradca zawodowy
 • Provider Indywidualnej Stymulacji Słuchu metodą IAS Johansen
 • Provider Neuroflow – Centralnych zaburzeń Przetwarzania Słuchowego
 • Terapeuta Integracji Międzypółkulowej
 • Terapeuta Biofeedback

Wykształcenie

 • Studia Licencjackie-dzienne – specjalność: pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki specjalnej. Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • Studia Magisterskie uzupełniające – specjalność: pedagogika resocjalizacyjna. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, filia Katowice
 • Studia Podyplomowe-dwuletnie – specjalność: surdopedagogika. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa
 • Kurs kwalifikacyjny – specjalność: oligofrenopedagogika. „Metis”, filia Bytom
 • Szkolenie – Johansen Indywidualna Stymulacja Słuchu: Kurs wprowadzający Johansen IAS. Warszawa
 • Kurs-diagnoza i terapia ręki. Centrum Kształcenia „Dobra Kadra”, Warszawa
 • Kurs dr Thomasa Gordona – Trening Skutecznego Nauczyciela
 • cykl szkoleń dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji. ORE
 • Kurs języka migowego I-go stopnia. Rybnik
 • Kurs doskonalący – Kształcenie i doskonalenie interdyscyplinarnych grup pracujących z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym, demoralizacją i przestępczością ze szczególnym uwzględnieniem interwencji kryzysowej w rodzinie.
 • Szkolenie – „Ogólnorozwojowe zabawy ruchowe w przedszkolu”. „Metis”, Katowice
 • specjalistyczne szkolenie kwalifikacyjne – „Screeningowy Audiometr Tonalny (SAT)”. PPiP, Warszawa
 • Szkolenie – „Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego jedną z przyczyn trudności w uczeniu się”. Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości, Warszawa
 • Szkolenia kwalifikacyjne – „Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci 5-6 letnich”, „Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów 8-letnich”, „Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 10-12 lat”, „Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów gimnazjum”. PPiP, Warszawa.
 • Szkolenie – „Nowoczesne opiniowanie psychologiczno-pedagogiczne. Od wyników badania do wyczerpującego opisu mechanizmów funkcjonowania poznawczego ucznia – gotowość szkolna i trudności w uczeniu się”. PPiP, Warszawa
 • Szkolenie – „Kreatywne rozRuchy – wprowadzenie do metody gimnastyki twórczej Rudolfa Labana”.MNODN, Kraków
 • Szkolenie – „Dyskalkulia-diagnoza i terapia dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki”
 • Szkolenie – „Badania przesiewowe słuchu u dzieci ze szkół podstwowych z terenów wiejskich Polski zachodniej”. Warszawa
 • Szkolenie – „Badania przesiewowe narzadów zmysłów”, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, NZOZ Centrum Słuchu i Mowy Medincus oraz Instytut Narządów Zmysłów. Warszawa
 • Szkolenie – „Stymulacja rozwoju sensorycznego dzieci – czucie i równowaga”
 • Szkolenie – „Profilaktyka problemowa – agresja słowna, wagary – strategie działań”. „Metis”, Katowice
 • Warsztat – „Praca z mandalą – podstawy, interpretacja mandali”
 • Kurs – „Kształcenie i doskonalenie interdyscyplinarnych grup pracujących z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym, demoralizacją i przestępczością ze szczególnym uwzględnieniem interwencji kryzysowej w rodzinie”. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologczno-Pedagogicznej, Warszawa
 • Szkolenie – „Pomoc psychologiczna dla dzieci z rodzin z problemem uzależnienia i przemocy”. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Katowice
 • Szkolenie – „Odrzucenie Rówieśnicze”, Kraków 2017
 • Szkolenie – „Nadwrażliwość słuchowa i szumy uszne u dzieci – wpływ na trudności w uczeniu się”, Warszawa 2017
 • Superwizja – Trening Słuchowy Johansen, Warszawa 2017
 • Szkolenie – „W poszukiwaniu przyczyn i dróg wyjścia z trudności w uczeniu się i funkcjonowaniu w życiu codziennym dzieci z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego”, SŁUCHMED 2018
 • Szkolenie – „Zaburzenia uwagi oraz nadpobudliwość-wsparcie diagnozy oraz weryfikacja terapii przy pomocy innowacyjnego komputerowego testu MOXO”, Katowice 2018
 • Szkolenie – „Dziecko w równowadze – certyfikat Terapeuty 2018”

Aktualna praca zawodowa

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie.
 • SENSUS – Centrum Wspierania Rozwoju w Żorach.