Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych

Diagnoza pedagogiczna pozwala analizować przyczyny trudności w uczeniu się i wskazać podłoża tych trudności. Uzyskane podczas badania informacje służą do określenia poziomu wiedzy i umiejętności w stosunku do wymagań programowych obowiązujących na danym etapie kształcenia.

Po wykonaniu badania formułowane są wnioski i badany otrzymuje zalecenia do pracy.

Terapia

Terapia to specjalistyczna pomoc mająca na celu niesienie pomocy dzieciom, u których występują zaburzenia i nieprawidłowości rozwojowe.
 Proponujemy zajęcia dla dzieci przedszkolnych i szkolnych (szkoła podstawowa) – indywidualne lub w małych grupach (2-4 osobowych).

Oferowane formy terapii:

 • terapia przygotowująca dzieci do rozpoczęcia edukacji szkolnej (wspomaganie rozwoju psychoruchowego, przygotowanie do nauki czytania i pisania, rozwijanie zdolności poznawczych, rozwijanie umiejętności społecznych, budowanie poczucia własnej wartości i prawidłowych relacji z innymi),
 • terapia dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania (dysleksja, dysgrafia),
 • terapia dzieci mających trudności z ortografią (dysortografia),
 • terapia dla dzieci z wadą słuchu lub Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego,
 • terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,
 • terapia ręki.

Trening słuchowy:
diagnoza i terapia metodą IAS Johansen

Indywidualna Stymulacja Słuchu stworzona została przez duńskiego nauczyciela i psychologa dra Kjelda Johansena. Jest programem opierającym się na szczegółowej diagnozie wykonywanej na audiometrze.
 Dzięki tej metodzie możemy pobudzać ośrodki w mózgu odpowiedzialne za przetwarzanie słuchowe specjalnie przygotowaną muzyką instrumentalną. Jest ona tak skomponowana, by obejmować swoim zakresem różne częstotliwości potrzebne do stymulacji słuchowej, dzięki czemu człowiek może nauczyć się słyszeć dźwięki o tej częstotliwości, które wcześniej uchodziły jego uwadze.
 Nawet dziecko, które normalnie słyszy (ma prawidłowy słuch fizjologiczny) może mieć problem z przetwarzaniem bodźców słuchowych.

Trening słuchowy adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych:

 • z opóźnionym rozwojem mowy,
 • z zaburzeniami uwagi i percepcji słuchowej,
 • z nadwrażliwością na dźwięki,
 • z zaburzeniami koncentracji uwagi
,
 • z dysleksją i innymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • z trudnościami w nauce matematyki
,
 • z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania słuchowego
,
 • z wadą słuchu
 – z zaburzeniami integracji sensomotorycznej
,
 • z ADHD,
 • z trudnościami w rozumieniu i zapamiętywaniu instrukcji oraz poleceń
,
 • z AUTYZMEM, Zespołem Aspergera i powiązanymi zaburzeniami
,
 • z problemami z zasypaniem, niespokojnym snem
,
 • wspomaga proces nauki języków obcych
.

A także osób dorosłych w sytuacji:

 • osłabionej koncentracji uwagi
,
 • stresu
,
 • okresu przekwitania
,
 • podczas nauki języków obcych
.

 

Więcej o metodzie IAS Johansen »

Konsultacje i porady

Skorzystaj z porady specjalisty i dowiedz się, jak możesz pomóc swojemu dziecku w najlepszy dla niego sposób.