Trening Indywidualnej Stymulacji Słuchu

Indywidualna Stymulacja Słuchu stworzona została przez duńskiego nauczyciela i psychologa, dyrektora Bałtyckiego Laboratorium Badań nad Dysleksją, dra Kjelda Johansena. Jest programem opierającym się na szczegółowej, wykonywanej na audiometrze, diagnozie.

Dzięki tej metodzie możemy, specjalnie przygotowaną muzyką instrumentalną, pobudzać ośrodki w mózgu odpowiedzialne za przetwarzanie słuchowe.

Muzyka Johansena (IAS) jest tak skomponowana, by obejmować swoim zakresem różne częstotliwości potrzebne do stymulacji słuchowej, dzięki czemu człowiek może nauczyć się słyszeć dźwięki o tej częstotliwości, które wcześniej uchodziły jego uwadze. Nawet dziecko, które normalnie słyszy (ma prawidłowy słuch fizjologiczny) może mieć problem z przetwarzaniem bodźców słuchowych.

johansen

Trening słuchowy adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych:

 • z opóźnionym rozwojem mowy,
 • z zaburzeniami uwagi i percepcji słuchowej,
 • z nadwrażliwością na dźwięki,
 • z zaburzeniami koncentracji uwagi,
 • z dysleksją i innymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • z trudnościami w nauce matematyki,
 • z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania słuchowego,
 • z wadą słuchu,
 • z zaburzeniami integracji sensomotorycznej,
 • z ADHD,
 • z trudnościami w rozumieniu i zapamiętywaniu instrukcji oraz poleceń,
 • z AUTYZMEM, Zespołem Aspergera i powiązanymi zaburzeniami,
 • z problemami z zasypaniem, niespokojnym snem,
 • wspomaga proces nauki języków obcych.

A także dla osób dorosłych w sytuacji:

 • osłabionej koncentracji uwagi,
 • stresu,
 • kresu przekwitania,
 • podczas nauki języków obcych.

Diagnoza:

Opiera się na bardzo szczegółowym wywiadzie, obserwacji klinicznej, badaniu audiometrii totalnej (jednouszne i obuuszne), teście dychotycznym (test mowy utrudnionej) oraz badaniu lateralizacji w zakresie oka, ręki, ucha i nogi.

Terapia:

Program terapeutyczny formie indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej nagrywany jest na płyty CD. Pacjent otrzymuje płytę do domu i słucha jej codziennie przez 10-15 minut, przez słuchawki. Postępy kontrolowane są co 4-6 tygodni (w zależności od wieku). Po każdym spotkaniu kontrolnym pacjent otrzymuje nową, specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym. Dzieci najczęściej potrzebują 9-10 miesięcy.

Badania wskazują, że muzyka, spośród wszystkich metod stymulacji, wpływa w największy sposób na zmiany w mózgu.

Johansen IAS jest jedynym domowym programem treningu słuchu, który stosuje indywidualne metody terapii.

Zalety metody Johansen:

 • indywidualny, dostosowany do potrzeb dziecka program stymulacji słuchowej,
 • dostępna dla osób mieszkających daleko od ośrodków terapeutycznych, gdyż terapia odbywa się u dziecka w domu,
 • terapia odbywa się pod opieką rodzica i wsparciem terapeuty – w bezpiecznym, domowym środowisku, gdzie rodzic ma wpływ na czas, porę dnia i moment przerwy w słuchaniu, co jest szczególnie istotne dla dzieci z całościowymi zaburzeniami, np. autyzmem,
 • trening słuchowy tą metodą jest stopniowy, poprzez łagodną stymulację rozłożoną w czasie; 6 dni słuchania po 10 -15 minut dziennie / 1 dzień przerwy,
 • znacznie niższy koszt terapii w porównaniu do innych terapii odbywających się w gabinetach,
 • w trakcie stymulacji Johansena IAS nie ma konieczności rezygnowania z innych form terapii, jakimi objęte jest dziecko w tym samym czasie.

Jest to metoda wspomagająca, rekomendowana przez Instytut Neurofizjologii i Psychologii INPP w Chester – twórców metody Integracji Odruchów INPP-r.

Zakres oferowanej diagnozy i terapii:

1. Pełna, indywidualna diagnoza słyszenia, uwagi słuchowej i podzielności uwagi:

 • wywiad dotyczący słuchowego i poza słuchowego funkcjonowania – szczegółowy wywiad w oparciu o wypełniony przez rodzica / opiekuna prawnego w domu kwestionariusz wywiadu,
 • kontrola poziomu słyszenia każdego ucha oddzielnie na wszystkich zakresach częstotliwości,
 • kontrola preferencji ucha na wszystkich zakresach częstotliwości,
 • kontrola dominacji ucha przy odbiorze mowy (Test Dychotyczny),
 • badanie lateralizacji: dominacji ręki, oka, nogi i półkuli mózgowej,
 • omówienie wyników przeprowadzonych badań z rodzicem / opiekunem prawnym.

2. Zamówienie indywidualnego programu w Instytucie Johansena.

3. Diagnoza międzyetapowa powtarzana co 4-8 tygodni.

4. Kolejne etapy terapii.

Dokumenty do pobrania:

Kwestionariusz dla dzieci

Kwestionariusz kontrolny